Đội ngũ bác sĩ tại DrVitamin

Sáng y đức - Giỏi chuyên môn
 • Học hàm/ học vi:
 • Chuyên khoa:
 • Kinh nghiệm:
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác:
 • Chức vụ:
 • Học hàm/ học vi:
 • Chuyên khoa:
 • Kinh nghiệm:
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác:
 • Chức vụ:
 • Học hàm/ học vi:
 • Chuyên khoa:
 • Kinh nghiệm:
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác:
 • Chức vụ:
5
 • Học hàm/ học vi: Thạc sĩ. Bác sĩ
 • Chuyên khoa: Da liễu
 • Kinh nghiệm: Thạc sĩ. Bác sĩ
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác: DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện
 • Chức vụ: Founder DrVitamin
Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần - Giám đốc Chuyên môn Viện Da liễu Hà Nội - Sài Gòn đánh giá cao giải pháp hỗ trợ giảm mụn bằng thảo dược thiên nhiên
5
 • Học hàm/ học vi: Bác sĩ CK2
 • Chuyên khoa:
 • Kinh nghiệm: Bác sĩ CK2
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác: DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện
 • Chức vụ: Phó giám đốc chuyên môn – Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc
Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh - Phạm Phi Long
5
 • Học hàm/ học vi: Bác sĩ CKI
 • Chuyên khoa: Chuẩn đoán hình ảnh
 • Kinh nghiệm: Bác sĩ CKI
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác: DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện
 • Chức vụ: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh
Lương Y Đỗ Minh Tuấn - Tấm Gương Tiêu Biểu Của Nền Y Học Cổ Truyền Việt Nam
5
 • Học hàm/ học vi: Bác sĩ
 • Chuyên khoa: Y học cổ truyền
 • Kinh nghiệm: Bác sĩ
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác: DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện
 • Chức vụ: Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Nhà thuốc Nam gia truyền Đỗ Minh Đường
4
 • Học hàm/ học vi: Thầy thuốc ưu tú. Bác sĩ CK I
 • Chuyên khoa: Y học cổ truyền
 • Kinh nghiệm: Thầy thuốc ưu tú. Bác sĩ CK I
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác:
 • Chức vụ: Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Đông phương Y pháp
Hình ảnh bác sĩ Lê Thị Phương
5
 • Học hàm/ học vi: Thầy Thuốc ưu tú. Bác sĩ CKII
 • Chuyên khoa: Tiêu hóa
 • Kinh nghiệm: Thầy Thuốc ưu tú. Bác sĩ CKII
 • Giải thưởng:
 • Nơi công tác: DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện
 • Chức vụ: Phó Giám đốc chuyên môn tại Nhất Nam Y Viện

Bạn đang có câu hỏi cần giải đáp?

9+ Chuyên gia đang online và sẵn sàng tư vấn miễn phí