Tai mũi họng

Cố vấn chuyên môn

Hình ảnh bác sĩ Lê Thị Phương

Thầy Thuốc ưu tú. Bác sĩ CKII Bác Sĩ Lê Thị Phương

  • 5.0

Phó Giám đốc chuyên môn tại Nhất Nam Y Viện

Thầy Thuốc ưu tú. Bác sĩ CKII

  • 08/1974 – 09/1977: Công tác tại Trường Đại học Quân y.
  • 10/1977 – 10/1983: Công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội.
  • 01/1984 – 10/1984: Công tác tại Sở Y tế Hà Tây.
  • 11/1984 – 03/1993: Công tác tại Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tây.
  • 04/1993 – 11/1996: Bác sĩ, Trưởng phòng khám tại Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tây
  • 12/1996 – 08/1999: Bác sĩ, Trưởng phòng Tổng hợp Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tây.
  • 09/1999 – 07/2002: Bác sĩ, Trưởng phòng Tổng hợp tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tây.
  • 08/2002 – 12/2007: Bác sĩ, Phó Giám đốc tại Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tây.
  • 01/2008 – 12/2010: Bác sĩ, Phó Giám đốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông.

Định nghĩa