Tinh thần - Não bộ

Cố vấn chuyên môn

Thầy thuốc ưu tú. Bác sĩ CK I Doãn Hồng Phương

  • 5.0

Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Đông phương Y pháp

Thầy thuốc ưu tú. Bác sĩ CK I

  • Năm 1983 – 2008: Là bác sĩ điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Trong đó từ năm 1991 – 1992: Bác sĩ được phân công công tác tại Nga theo chương trình hợp tác của Bệnh viện Châm cứu Trung ương với Nga
  • Năm 2008 – 2017: Đảm nhận vị trí Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Trong đó, từ năm 2016 – 2017: Bác sĩ công tác tại Mexico theo chương trình hợp tác của Bệnh viện Châm cứu Trung ương với Mexico
  • Năm 2017 đến nay: Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Đông phương Y pháp (trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc).

Định nghĩa

Thông tin sức khỏe